A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Genus Starting With M

Plant NameHeightSpread
Magnolia grandiflora 'Alta'40 to 50 Feet20 to 30 Feet
Magnolia grandiflora 'Kay Parris'15 to 20 Feet8 to 10 Feet
Magnolia grandiflora 'Southern Charm' Teddy Bear®18 to 20 Feet10 to 12 Feet
Magnolia virginiana 'Jim Wilson' Moonglow®30 to 35 Feet15 to 18 Feet
Magnolia x 'Butterflies'15 to 20 Feet10 to 15 Feet
Magnolia x loeberni 'Dr. Merrill'20 to 25 Feet20 to 25 Feet
Mahonia bealei 6 to 8 Feet4 to 6 Feet
Mahonia eurybracteata 'Soft Caress'3 Feet3.5 Feet
Matteuccia struthiopteris 3 to 4 Feet2 to 4 Feet
Metasequoia glyptostroboides 'Gold Rush'50 to 60 Feet15 to 20 Feet
Michelia yunnanensis 'Free Spirit'18 to 24 Inches6 to 8 Feet
Mulenbergia capillaris 2 to 3 Feet2 to 3 Feet